Erasmus + Sport

Na Informativnim danima Erasmus + Sporta predstavljene su mogućnosti sufinanciranja projekata u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva, ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova.Na Info danu predstavljeni su i primjeri dobre prakse, od ideje do projektne prijave i provedbe Erasmus+ sport projekata
Ključni prioriteti su : Poticanje zdravog načina života za sve
Promicanje integriteta i vrijednosti u sportu
Promicanje obrazovanja u sportu i putem sporta
Suzbijanje nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportuKljučna aktivnost – aktivnosti u području
sporta

Partnerstva za suradnju
1. Suradnička partnerstva
2. Mala partnerstva
3. Jačanje kapaciteta u području sporta
4. Neprofitna europska sportska događanja