Nacionalni razvojni kamp održan u Jastrebarskom (NK Jaska)

K Jaska) od 25.-26.10.2016. za dječake rođene 2004.i 2005.