Održan nacionalni razvojni kamp HNS-a i NS Zagrebačke županije

panije održan na igralištu NK Bistra –Donja Bistra 25.04.2017. U-13/04/ i 26.04.2017. U-12/05/